Ondernemingsrecht advocaat

Wij bieden al tientallen jaren kennis op ondernemingsrechtelijk gebied en op het gebied van herstructureringen en andere financiële zaken. Onze focus ligt op al wat met herstructurering te maken heeft, maar onze kennis is breder. Feitelijk hebben we op de meeste vlakken van het ondernemingsrecht ervaring in huis. De grootste toegevoegde waarde kunnen wij leveren bij:

Het herstructureren van bedrijven en concerns
Hierbij opereren wij met partners die ook bedrijfskundig – al dan niet als crisismanager – ervaring hebben om tot een ‘turn around’ te komen. We hebben hierbij ook ervaring in contacten met banken en andere financiers. Zo nodig wordt geschakeld met de belastingdienst of fiscalisten. We weten hoe te handelen om tot een buitengerechtelijk akkoord (al dan niet via de WHOA) te komen. We hebben ruime ervaring op dit gebied. Maar we weten ook hoe te handelen indien u als financier dan wel leverancier wordt geconfronteerd met voorstellen vanuit uw klanten om in te stemmen met een akkoord dat afbreuk doet aan uw positie dan wel acties om via de WHOA bestaande overeenkomsten ongedaan te maken of aan te passen. Ook als u ongewild betrokken wordt in een WHOA traject kunnen wij acties ondernemen om te voorkomen dat uw vordering (geheel) moet worden afgeboekt.

Incasso van openstaande (complexere) vorderingen en uitwinning van pand- en hypotheekrecht
Wij hebben zowel voor als tegen banken, lease maatschappijen als andere financiers openstaande vorderingen geïncasseerd, borgtochten en pand- en hypotheekrechten uitgewonnen en onderhandeld met curatoren en de belastingdienst. Hier helpt ook onze jarenlange ervaring aan beide kanten van het speelveld, ook als curator en bij de afdeling Bijzonder Beheer van banken. Wij weten wat de spelers in dit veld belangrijk vinden en hoe zij in de wedstrijd zitten. Ook als uw leverancier niet meer betaalt helpen wij u graag bij uw incasso probleem.

Bankrecht en Financieringsovereenkomsten
Indien uw relatie met uw bank of financierder gespannen wordt kunnen wij u helpen bij het vinden van een oplossing. Voorkeur heeft een oplossing in der minne, bijvoorbeeld in samenwerking met een expert die met behulp van cash flow prognoses de mogelijkheden in kaart brengt. Zo nodig kan er ook geprocedeerd worden om meer ruimte en/of tijd te krijgen met betrekking tot uw financiering. Wij helpen ook bij het onderhandelen over en opstellen van financieringsovereenkomsten zowel voor geldverstrekkers als geldnemers.

Nog even vrijblijvend contact hierover?
Heeft u vragen of wilt u concreet overleggen over
deze zaken. Aarzel niet en bel of mail ons vrijblijvend via 076 – 7 200 100 of welkom@bronadvocaten.nl