Faillissementsrecht advocaat

De advocaten van BRON zijn doorgewinterde specialisten op dit terrein en worden ook regelmatig door diverse rechtbank aangesteld als curatoren en bewindvoerders.
Wij zien dus wat er ‘mis gaat’ in faillissementen en weten dus ook wat mogelijk is om problemen op dat gebied te voorkomen.

Voorkomen van faillissement
Wij kunnen u helpen bij advisering ter voorkoming van faillissement. We kennen de ‘do’s en don’ts’ bij het werken met bedrijven in financial distress. Dit ter voorkoming van (bestuurders)aansprakelijkheid dan wel claims wegens benadeling van (andere) schuldeisers. Wij begeleiden doorstartscenario’s en begeleiden u bij akkoorden in faillissement en daarbuiten. Wij kunnen u helpen wanneer uw rechten dreigen te worden aangetast door bijvoorbeeld een onderhands akkoord (al dan niet via de WHOA). Wij kunnen ook acties helpen opzetten waarbij u als financier meer aan het stuur komt van uw debiteur al dan niet via ‘debt for equity swaps’.

Onvermijdelijk faillissement
Ook als faillissementen eenmaal onvermijdelijk zijn helpen wij u in uw contact met curatoren, banken en de fiscus. Dit zowel ter veiligstelling van uw rechten als crediteur/leverancier als in gevallen waarbij u aansprakelijk wordt gehouden als eigenaar dan wel bestuurder uit hoofde van bestuurdersaansprakelijkheid, rekening-courant verhoudingen dan wel wegens betalingen kort voor faillissement (zgn. paulianeuze betalingen).

Voorkom onnodige hoofdpijn
Wacht vooral niet totdat een faillissement onvermijdelijk is, maar laat u tijdig adviseren. Hoe eerder u erbij bent hoe meer er mogelijk is om tijdig bij te sturen.
Bel of mail ons vrijblijvend via 076 – 7 200 100 of welkom@bronadvocaten.nl