Wij helpen
ondernemingen
te herstructureren
voor een betere en
gezondere
toekomst

Wij helpen ondernemingente herstructureren voor een betere en gezondere toekomst

 • Corporate recovery/herstructureren van bedrijven en concerns
 • Het incasseren van openstaande vorderingen en uitwinning van pand- en hypotheekrechten
 • Financieringen en bancaire zaken
 • Buitengerechtelijke akkoorden
 • Herstructurering en financiële zaken
 • Begeleiding oprichting vennootschappen
 • Geschillen tussen aandeelhouders
 • Geschillen over overeenkomsten
 • Begeleiding van doorstartscenario’s dan wel overname van ondernemingen al dan niet ‘going concern’
 • Opstellen van arbeidsovereenkomsten en detacheringsovereenkomsten
 • Sparringpartner van HR afdelingen
 • Reorganisaties
 • Begeleiding van (collectieve) ontslagen, zowel in en buiten rechte
 • Geschillen tussen werkgever en werknemer
 • Acteren als curator in faillissementen en bewindvoerder in surseances (aanstelling via verschillende rechtbanken)
 • Adviseren ter voorkoming van faillissementen
 • De ‘do’s and don’ts’  bij werken met bedrijven in financial distress
 • Doorstartscenario’s
 • Begeleiding van akkoorden in faillissement en daarbuiten
 • Aansprakelijkstelling van (feitelijk) bestuurders en moedervennootschappen