Privacyverklaring BRON Advocaten

Wij vinden het vanzelfsprekend dat we vertrouwelijk met uw gegevens omgaan en uw privacy respecteren. Wij houden ons bij de verwerking van uw persoonsgegevens aan de verplichtingen uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). In deze verklaring leest u onder andere welke cookies wij gebruiken en welke persoonsgegevens wij verzamelen en voor welk doel we dat doen. 

Doel en grondslag van de verwerking
We verwerken persoonsgegevens om uitvoering te kunnen geven aan contractuele en wettelijke verplichtingen. De gegevens bewaren we zolang dat nodig is om uitvoering te kunnen geven aan onze overeenkomst met u en overeenkomstig onze wettelijke bewaarplicht. 

Als u uw contactgegevens naar ons stuurt via het contactformulier op onze site, dan verwijderen wij de gegevens als er geen overeenkomst voor juridische dienstverlening tot stand komt. We gebruiken in dat geval ook alleen de persoonsgegevens die u zelf via het contactformulier verstrekt. 

Wij stellen uw gegevens nooit aan derden ter beschikking tenzij er een noodzaak toe is en wij daartoe gehouden zijn op grond van de wet of een overeenkomst . Als wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van uw toestemming, dan kunt u uw toestemming altijd intrekken. 

Cookies, Google Analytics
Om de website optimaal te laten werken, gebruiken we cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die op de harde schijf van uw computer worden geplaatst. Via de browserinstellingen van uw computer kunt u uw instellingen wijzigen en zodoende cookies uitschakelen of verwijderen.

Wij gebruiken Google Analytics op onze website om het surfgedrag van onze bezoekers te analyseren. Zo kunnen we onze website aanpassen aan de wensen van onze bezoekers. Google plaatst cookies op uw computer en deze gegevens worden door Google geanonimiseerd en opgeslagen. Wij hebben hier geen invloed op. Meer informatie kunt u vinden in de privacy policy van Google. Google committeert zich aan de Safe Harbor principes.

Social media buttons
Op verschillende plaatsen op de website vindt u buttons waarmee u onderdelen kunt liken of delen via social media kanalen. Hiervoor gebruiken we een code die door de kanalen zelf wordt aangeleverd. In de privacyverklaringen van Google+, LinkedinFacebook en Twitter leest u wat deze bedrijven doen met de persoonsgegevens die zij op deze manier verkrijgen.

Nieuwsbrief
Periodiek sturen we een nieuwsbrief met nieuws en actualiteiten. Deze versturen wij alleen wanneer u zich heeft aangemeld. Onderin iedere nieuwsbrief vindt u de mogelijkheid om u af te melden. Dit kan ook altijd door ons te mailen op welkom@bronadvocaten.nl


Rechten van betrokkenen
Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u ons benaderen met het verzoek om inzage te krijgen in de verwerking. U kunt ons ook vragen om de gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen, of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, voor het doel of de doeleinden van de verwerking onvolledig of niet ter zake dienend zijn dan wel anderszins in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Ook heeft u het recht op dataportabiliteit en het recht op wissing van uw gegevens.

Klacht Autoriteit Persoonsgegevens
U heeft de mogelijkheid om over de verwerking van uw persoonsgegevens een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Meer informatie vindt u op de website van de AP. 

Aanpassingen verklaring
BRON Advocaten heeft het recht om deze verklaring aan te passen.

Onze gegevens
BRON Advocaten
Julianalaan 1 
4819 AB  Breda
076-7 200 100

welkom@bronadvocaten.nl

KvK 80819621