Tijdelijke ondersteuning voor behoud van zorgmedewerkers met post-coronaklachten

Deel via

De advocaten van BRON hebben er zin in!

Een deel van de werknemers in de zorg die covid opliepen, zijn langdurig ziek geworden. Na twee jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte valt in beginsel de loondoorbetaling weg. De werknemer is dan aangewezen op een WIA-uitkering. Vooral voor de werknemers die in het begin van de pandemie ziek werden, komt dit nu in beeld.

In een brief aan de Tweede Kamer heeft minister Helder voor Langdurige Zorg en Sport te kennen gegeven dat het kabinet komt met tijdelijke ondersteuning voor werkgevers in de zorg om werknemers die twee jaar na hun covid-besmetting nog steeds klachten hebben, langer in dienst te houden. Het doel is om de werknemers die in de beginfase van de pandemie langdurig ziek zijn geworden, te behouden voor de zorg.

Daarom werkt het kabinet nu aan een subsidieregeling ter ondersteuning van werkgevers in de zorg, waarmee zij hun langdurig zieke werknemers nog minimaal zes maanden langer in dienst houden. In die periode kan worden gewerkt aan herstel en re-integratie. De werkgever en de werknemer vragen de vrijwillige verlenging van de loondoorbetalingsverplichting samen aan en maken afspraken over herstel en re-integratie. De kosten die daarmee gemoeid zijn, worden gedeeltelijk gedekt. De precieze voorwaarden voor de regeling moeten nog worden uitgewerkt.

https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2022/02/25/tijdelijke-ondersteuning-voor-behoud-zorgmedewerkers-met-post-covidklachten