Thuiswerken tijdens corona: wie is verantwoordelijk?

Deel via

De advocaten van BRON hebben er zin in!

Wij krijgen van ondernemers regelmatig vragen over het thuiswerken tijdens corona. Dat goed ingerichte kantoor, ergonomisch alles in orde, wordt al maandenlang niet tot nauwelijks gebruikt. Veel werkgevers hebben geen goed beeld van de situatie bij hun werknemers thuis. De een zit aan de keukentafel, de ander heeft een goed kantoor tot de beschikking. De één zit lekker rustig alleen de ander heeft drie kleine kinderen rond het thuiskantoor banjeren.

Thuiswerken: ook dan is de werkgever verantwoordelijk

Ook voor een thuiswerkende werknemer heeft de werkgever de plicht om te zorgen voor goede en veilige arbeidsomstandigheden. Hoe de zorgplicht moet worden ingevuld, hangt af van de omstandigheden van het geval en wat in die omstandigheden van de werkgever gevraagd kan worden. Dit kan er toe leiden dat de werkgever de werknemer moet helpen bij het inrichten van een kantoor, maar dat hoeft dus niet altijd het geval te zijn. De eisen uit de arbo-regelgeving voor thuiswerken zijn overigens minder concreet dan voor het werken op de werkplek bij de werkgever.

Beleid en plan van aanpak

De werkgever moet een risico-inventarisatie en – evaluatie opstellen met betrekking tot het arbo-gedeelte van het thuiswerken, inclusief een plan van aanpak. Dit ziet niet alleen op het fysieke deel van het thuiswerken, maar ook op het psychosociale deel, zoals werkdruk en stress.

Als daaraan behoefte bestaat, kan advies worden ingewonnen van arbo-deskundigen. Ook moet er overleg worden gevoerd met de OR, personeelsvertegenwoordiging of personeel over het arbobeleid. Kortom ook hier: werk aan de winkel!

Actief instrueren en signaleren

De werkgever moet zijn werknemers actief instrueren aangaande veilig en gezond thuiswerken en daarover op regelmatige basis het gesprek aangaan. Anderzijds heeft ook de werknemer een plicht om te signaleren: zijn er problemen als gevolg van een niet goed ingerichte werkplek? Dan mag ook van de werknemer verwacht worden dat die in overleg treedt met de werkgever om tot een oplossing te komen.

Vragen?

Heeft u vragen? Neem dan gerust contact met ons op, wij staan u graag te woord! Op die manier kunnen uw problemen snel(ler) worden opgelost, of zelfs worden voorkomen.