Een nieuwe update in de vorm van het aantal faillissementen over de maand december van vorig jaar.

Deel via

De advocaten van BRON hebben er zin in!

De stijging zet door, maar is niet vreemd of uitzonderlijk naar ons idee: de economie is weer open en we gaan weer enigszins terug naar “het oude normaal”. En daar past economisch gezien de gezonde situatie bij dat bedrijven failliet gaan en ruimte maken voor nieuwe ondernemingen en initiatieven.

BRON Advocaten is gevestigd te Breda en richt zich naast het algemene ondernemingsrecht en arbeidsrecht specifiek op herstructureringen en faillissementen. Wij staan bedrijven bij in crediteurenakkoorden en treden op als curator.

#Faillissement #herstructurering

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7020708080921235456/?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_company_admin%3BpnzBnFhvQNuJfg6qfNxqsg%3D%3D