Een beëindigings-overeenkomst sluiten met een werknemer wiens goederen onder bewind staan: kan dat zomaar?

Deel via

De advocaten van BRON hebben er zin in!

De goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld vanwege zijn/haar lichamelijke toestand, verkwisting of het hebben van problematische schulden. Het doel daarvan is bescherming van het vermogen. Tijdens het bewind kan de meerderjarige alleen met medewerking van de bewindvoerder over zijn goederen beschikken.

Een arbeidsovereenkomst is geen goed en valt dus op zichzelf niet onder het bewind. Maar dat geldt niet voor de rechten van een werknemer, die voortvloeien uit die arbeidsovereenkomst: die vallen wel onder het bewind, omdat ze de rechthebbende een materieel voordeel geven.

Als de werknemer via een vaststellingsovereenkomst met de werkgever afspreekt dat de arbeidsovereenkomst eindigt, is het feitelijke gevolg dat er een einde komt aan de rechten van de werknemer uit de arbeidsovereenkomst. Dat is te beschouwen als de vervreemding van goederen die onder het bewind vallen, waarvoor dus de medewerking van de bewindvoerder nodig is. Als die medewerking ontbreekt, is de afgesproken beëindiging van het dienstverband dus ongeldig.

Het antwoord op de vraag is dus: nee! Zonder toestemming van de bewindvoerder is het niet mogelijk een beëindigingsovereenkomst aan te gaan met een werknemer wiens goederen onder bewind staan.

Zie ook: https://lnkd.in/d5n8Vfst