Aangepaste regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar

Deel via

De advocaten van BRON hebben er zin in!

Met ingang van 1 juli 2023 geldt de aangepaste Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Werkgever en werknemer zijn met ingang van deze datum verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven bij het opstellen van het gezamenlijke plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie.De ministeriële regeling is inmiddels gepubliceerd en te vinden via de onderstaande link!Werkgever en werknemer moeten een gesprek voeren over hun visie op de re-integratie. Dit met doel het gesprek over de re-integratie te bevorderen en de betrokkenheid van de werkgever en de werknemer te vergroten, wat bijdraagt aan een succesvolle re-integratie.Zo’n gesprek wordt in de praktijk vaak al gevoerd. De nieuwe regeling legt dit nu vast. Het vastleggen van de visies geldt met ingang van 1 juli 2023 en dus alleen voor stukken die ná deze datum zijn opgesteld.

https://lnkd.in/ehmtrfd9