Met ingang van 1 juli 2023 geldt de aangepaste Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Werkgever en werknemer zijn met ingang van deze datum verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven bij het opstellen van het gezamenlijke plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie.De ministeriële regeling is inmiddels gepubliceerd en te vinden via de onderstaande
Met ingang van 1 juli 2023 geldt de aangepaste Regeling procesgang eerste en tweede ziektejaar. Werkgever en werknemer zijn met ingang van deze datum verplicht om hun visie op het re-integratietraject te geven bij het opstellen van het gezamenlijke plan van aanpak, het bijstellen daarvan en de eerstejaarsevaluatie.De ministeriële regeling is inmiddels gepubliceerd en te vinden via de onderstaande
Zoals vorige week beloofd, is het tijd voor deel 2 van de serie over de gelijktrekking van het faillissementsrecht binnen de EU (als de Ontwerprichtlijn van december 2022 aangenomen wordt). De regels uit de Ontwerprichtlijn hebben niet alleen gevolgen voor bestuurders van vennootschappen in zwaar weer, maar ook voor partijen die daar zaken mee doen. De richtlijn biedt een
Zoals vorige week beloofd, is het tijd voor deel 2 van de serie over de gelijktrekking van het faillissementsrecht binnen de EU (als de Ontwerprichtlijn van december 2022 aangenomen wordt). De regels uit de Ontwerprichtlijn hebben niet alleen gevolgen voor bestuurders van vennootschappen in zwaar weer, maar ook voor partijen die daar zaken mee doen. De richtlijn biedt een
De ervaring leert dat posts over vakinhoudelijke onderwerpen op LinkedIn het slechtst worden gelezen. Waarom we die dan toch (af en toe) plaatsen? Nou, omdat ze enorm relevant zijn voor onze klanten! Daarom vragen we de aandacht voor de Ontwerprichtlijn over de harmonisering van het insolventierecht binnen de EU-lidstaten, die op 7 december 2022 het licht zag vanuit de
De ervaring leert dat posts over vakinhoudelijke onderwerpen op LinkedIn het slechtst worden gelezen. Waarom we die dan toch (af en toe) plaatsen? Nou, omdat ze enorm relevant zijn voor onze klanten! Daarom vragen we de aandacht voor de Ontwerprichtlijn over de harmonisering van het insolventierecht binnen de EU-lidstaten, die op 7 december 2022 het licht zag vanuit de
De stijging zet door, maar is niet vreemd of uitzonderlijk naar ons idee: de economie is weer open en we gaan weer enigszins terug naar “het oude normaal”. En daar past economisch gezien de gezonde situatie bij dat bedrijven failliet gaan en ruimte maken voor nieuwe ondernemingen en initiatieven. BRON Advocaten is gevestigd te Breda en richt zich naast
De stijging zet door, maar is niet vreemd of uitzonderlijk naar ons idee: de economie is weer open en we gaan weer enigszins terug naar “het oude normaal”. En daar past economisch gezien de gezonde situatie bij dat bedrijven failliet gaan en ruimte maken voor nieuwe ondernemingen en initiatieven. BRON Advocaten is gevestigd te Breda en richt zich naast
In het verleden passeerden Marjolijn van Alphen, Arjan van der Knijff en Harold Simonis al de revue. Het is last but not least thans de beurt aan Ruud Bom! Ruud is de pater familias van BRON. Vele jaren ervaring als advocaat en curator en als ondernemer. Een man die vrijwel alles al een keer heeft meegemaakt en gezien. Daardoor weet hij voor alles wel een
In het verleden passeerden Marjolijn van Alphen, Arjan van der Knijff en Harold Simonis al de revue. Het is last but not least thans de beurt aan Ruud Bom! Ruud is de pater familias van BRON. Vele jaren ervaring als advocaat en curator en als ondernemer. Een man die vrijwel alles al een keer heeft meegemaakt en gezien. Daardoor weet hij voor alles wel een
De stijging zet door (ons kantoor werd ook tweemaal aangesteld tot curator), met een nieuwe branche als koploper: de financiële holding. De bouw neemt de tweede plaats in. #faillissement #insolventie Faillissementen.com3 w • 3 weken geleden En dan blijkt er opeens een flinke stijging zichtbaar in het aantal faillissementen in oktober. Met 261 uitspraken moeten we meer dan 24 maanden terug
De stijging zet door (ons kantoor werd ook tweemaal aangesteld tot curator), met een nieuwe branche als koploper: de financiële holding. De bouw neemt de tweede plaats in. #faillissement #insolventie Faillissementen.com3 w • 3 weken geleden En dan blijkt er opeens een flinke stijging zichtbaar in het aantal faillissementen in oktober. Met 261 uitspraken moeten we meer dan 24 maanden terug
De instructie van de Belastingdienst met betrekking tot de sanering van tijdens de coronacrisis opgebouwde Belastingschulden is al enige maanden oud maar uiterst actueel door de ingangsdatum van 1 augustus jl.! Tijdens voornoemde crisis kregen ondernemingen vrij snel en soepel belastinguitstel. De belastingschulden verdwenen echter niet en vanaf 1 oktober 2022 zou de termijn van 5 jaar starten om
De instructie van de Belastingdienst met betrekking tot de sanering van tijdens de coronacrisis opgebouwde Belastingschulden is al enige maanden oud maar uiterst actueel door de ingangsdatum van 1 augustus jl.! Tijdens voornoemde crisis kregen ondernemingen vrij snel en soepel belastinguitstel. De belastingschulden verdwenen echter niet en vanaf 1 oktober 2022 zou de termijn van 5 jaar starten om
Bericht op de site van NOS baart zorgen maar vormt geen verrassing. De eerste drie maanden van 2022 laten een stijgende lijn zien binnen het aantal faillissementen. Ik las dat de horeca uit de top-10 van branches is verdwenen en dat vooral de bouw- en elektrotechniek bedrijven in de problemen zitten. BRON Advocaten wordt regelmatig aangesteld tot curator en
Bericht op de site van NOS baart zorgen maar vormt geen verrassing. De eerste drie maanden van 2022 laten een stijgende lijn zien binnen het aantal faillissementen. Ik las dat de horeca uit de top-10 van branches is verdwenen en dat vooral de bouw- en elektrotechniek bedrijven in de problemen zitten. BRON Advocaten wordt regelmatig aangesteld tot curator en
Een deel van de werknemers in de zorg die covid opliepen, zijn langdurig ziek geworden. Na twee jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte valt in beginsel de loondoorbetaling weg. De werknemer is dan aangewezen op een WIA-uitkering. Vooral voor de werknemers die in het begin van de pandemie ziek werden, komt dit nu in beeld. In een brief aan
Een deel van de werknemers in de zorg die covid opliepen, zijn langdurig ziek geworden. Na twee jaar loondoorbetaling bij arbeidsongeschiktheid vanwege ziekte valt in beginsel de loondoorbetaling weg. De werknemer is dan aangewezen op een WIA-uitkering. Vooral voor de werknemers die in het begin van de pandemie ziek werden, komt dit nu in beeld. In een brief aan
De maandelijkse update van het aantal insolventies over februari 2022. De detailhandel en de bouwnijverheid gaan aan kop. Dit laatste zagen wij in onze eigen praktijk. Arjan van der Knijff en Ruud Bom werden in januari en februari aangesteld tot curator in de faillissementen van een vastgoed projectontwikkelaar en een projectontwikkelaar/hoofdaannemer. #faillissementen#bouw#insolventies Faillissementen.com: overzicht | LinkedIn
De maandelijkse update van het aantal insolventies over februari 2022. De detailhandel en de bouwnijverheid gaan aan kop. Dit laatste zagen wij in onze eigen praktijk. Arjan van der Knijff en Ruud Bom werden in januari en februari aangesteld tot curator in de faillissementen van een vastgoed projectontwikkelaar en een projectontwikkelaar/hoofdaannemer. #faillissementen#bouw#insolventies Faillissementen.com: overzicht | LinkedIn
De goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld vanwege zijn/haar lichamelijke toestand, verkwisting of het hebben van problematische schulden. Het doel daarvan is bescherming van het vermogen. Tijdens het bewind kan de meerderjarige alleen met medewerking van de bewindvoerder over zijn goederen beschikken. Een arbeidsovereenkomst is geen goed en valt dus op zichzelf niet onder het bewind.
De goederen van een meerderjarige kunnen onder bewind worden gesteld vanwege zijn/haar lichamelijke toestand, verkwisting of het hebben van problematische schulden. Het doel daarvan is bescherming van het vermogen. Tijdens het bewind kan de meerderjarige alleen met medewerking van de bewindvoerder over zijn goederen beschikken. Een arbeidsovereenkomst is geen goed en valt dus op zichzelf niet onder het bewind.
Voor veel ondernemingen is het binnen de Coronacrisis met een lege portemonnee behoorlijk puzzelen. Niet iedere crediteur kan namelijk worden betaald. We krijgen dan ook vaak de vraag of de bestuurder zelf (selectief) mag bepalen wie hij betaalt en wie niet. In beginsel bepaalt de bestuurder dit inderdaad zelf. De bestuurder kan bijvoorbeeld ervoor kiezen alleen de leverancier van
Voor veel ondernemingen is het binnen de Coronacrisis met een lege portemonnee behoorlijk puzzelen. Niet iedere crediteur kan namelijk worden betaald. We krijgen dan ook vaak de vraag of de bestuurder zelf (selectief) mag bepalen wie hij betaalt en wie niet. In beginsel bepaalt de bestuurder dit inderdaad zelf. De bestuurder kan bijvoorbeeld ervoor kiezen alleen de leverancier van
Wij kennen het beeld van de ondernemer die in de ochtend bij een blik in de spiegel zijn of haar zorgen ziet. Zorgen over de continuïteit van zijn/haar onderneming, veroorzaakt door de Corona crisis. Zorgen door opnieuw de sluiting van de zaak en/of de beperking van de activiteiten. Zorgen over de schuldenberg die toeneemt. Weten dat actie nodig is,
Wij kennen het beeld van de ondernemer die in de ochtend bij een blik in de spiegel zijn of haar zorgen ziet. Zorgen over de continuïteit van zijn/haar onderneming, veroorzaakt door de Corona crisis. Zorgen door opnieuw de sluiting van de zaak en/of de beperking van de activiteiten. Zorgen over de schuldenberg die toeneemt. Weten dat actie nodig is,
BRON Advocaten richt zich naast het algemene ondernemingsrecht en arbeidsrecht specifiek op herstructureringen en faillissementen. Helaas zijn veel bedrijven door de Coronacrisis hard getroffen en zien zij de omvang van de schulden toenemen. BRON Advocaten staat ondernemingen bij die financieel in zwaar weer zitten en dringend hulp nodig hebben. BRON Advocaten is thuis in bijvoorbeeld het treffen van een
BRON Advocaten richt zich naast het algemene ondernemingsrecht en arbeidsrecht specifiek op herstructureringen en faillissementen. Helaas zijn veel bedrijven door de Coronacrisis hard getroffen en zien zij de omvang van de schulden toenemen. BRON Advocaten staat ondernemingen bij die financieel in zwaar weer zitten en dringend hulp nodig hebben. BRON Advocaten is thuis in bijvoorbeeld het treffen van een
BRON Advocaten is duidelijk ook arbeidsrecht. En arbeidsrecht binnen BRON Advocaten is Marjolijn van Alphen. Marjolijn komt uit een echte juristen familie en is één en al arbeidsrecht. Zonder nonsens en to-the-point. Arbeidsrecht neemt een belangrijke rol in binnen herstructureringen, maar ook daarbuiten. Bij het aanbieden van een crediteurenakkoord via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) geldt een belangrijke uitzondering:
BRON Advocaten is duidelijk ook arbeidsrecht. En arbeidsrecht binnen BRON Advocaten is Marjolijn van Alphen. Marjolijn komt uit een echte juristen familie en is één en al arbeidsrecht. Zonder nonsens en to-the-point. Arbeidsrecht neemt een belangrijke rol in binnen herstructureringen, maar ook daarbuiten. Bij het aanbieden van een crediteurenakkoord via de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) geldt een belangrijke uitzondering:
Arjan van der Knijff, Ruud Bom en Harold Simonis zijn alle drie lid van Insolad, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten. Het jaarlijkse congres werd vorige week (met inachtneming van de Corona regels) gehouden in de Grote Kerk in het hartje van ons eigen mooie Breda. Een thuiswedstrijd dus op loopafstand van ons kantoor. Charles GROENHUIJSEN had de leiding als dagvoorzitter.
Arjan van der Knijff, Ruud Bom en Harold Simonis zijn alle drie lid van Insolad, de Vereniging voor Insolventierecht Advocaten. Het jaarlijkse congres werd vorige week (met inachtneming van de Corona regels) gehouden in de Grote Kerk in het hartje van ons eigen mooie Breda. Een thuiswedstrijd dus op loopafstand van ons kantoor. Charles GROENHUIJSEN had de leiding als dagvoorzitter.
Sinds eind november 2021 gelden er weer aangescherpte coronamaatregelen. Vanwege de te verwachten grote gevolgen voor ondernemers en werkenden, werkt het kabinet aan een forse uitbreiding van het steunpakket. Zo keert de loonsubsidie NOW terug (NOW 5) en wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd. Deze steunmaatregelen komen bovenop de op 16 november 2021 aangekondigde steunmaatregelen. https://lnkd.in/eET5GHp4
Sinds eind november 2021 gelden er weer aangescherpte coronamaatregelen. Vanwege de te verwachten grote gevolgen voor ondernemers en werkenden, werkt het kabinet aan een forse uitbreiding van het steunpakket. Zo keert de loonsubsidie NOW terug (NOW 5) en wordt de Tegemoetkoming Vaste Lasten verhoogd. Deze steunmaatregelen komen bovenop de op 16 november 2021 aangekondigde steunmaatregelen. https://lnkd.in/eET5GHp4
Deze uitgave bevat interessante informatie op het gebied van herstructurering, recovery, insolventie, waardering en daaraan gerelateerde onderwerpen en is te vinden via: www.online-hero.nl. De artikelen zijn vooral geschreven vanuit een praktische invalshoek. Harold Simonis bijt namens kantoor de spits af! #hero#insolventie#herstructurering#recovery#whoa
Deze uitgave bevat interessante informatie op het gebied van herstructurering, recovery, insolventie, waardering en daaraan gerelateerde onderwerpen en is te vinden via: www.online-hero.nl. De artikelen zijn vooral geschreven vanuit een praktische invalshoek. Harold Simonis bijt namens kantoor de spits af! #hero#insolventie#herstructurering#recovery#whoa
Wij krijgen van ondernemers regelmatig vragen over het thuiswerken tijden corona. Dat goed ingerichte kantoor, ergonomisch alles in orde, wordt al maandenlang niet tot nauwelijks gebruikt. Veel werkgevers hebben geen goed beeld van de situatie bij hun werknemers thuis.
Wij krijgen van ondernemers regelmatig vragen over het thuiswerken tijden corona. Dat goed ingerichte kantoor, ergonomisch alles in orde, wordt al maandenlang niet tot nauwelijks gebruikt. Veel werkgevers hebben geen goed beeld van de situatie bij hun werknemers thuis.
Op 1 januari 2021 gaat BRON Advocaten van start! Wij zijn enorm blij om met ons team aan de slag te gaan! In alles wat wij doen, geloven wij in een nieuw begin met en voor onze cliënten.
Op 1 januari 2021 gaat BRON Advocaten van start! Wij zijn enorm blij om met ons team aan de slag te gaan! In alles wat wij doen, geloven wij in een nieuw begin met en voor onze cliënten.
Onze collega Harold Simonis heeft zijn loopbaan als advocaat enkele jaren onderbroken. Hij werkte toen bij Rabobank Bijzonder Beheer, oftewel de afdeling die zich binnen de bank bezig houdt met ondernemingen in zwaar weer. Inmiddels is Harold al weer enige tijd advocaat, maar nu met kennis van het klappen van de zweep aan de kant van de bank.
Onze collega Harold Simonis heeft zijn loopbaan als advocaat enkele jaren onderbroken. Hij werkte toen bij Rabobank Bijzonder Beheer, oftewel de afdeling die zich binnen de bank bezig houdt met ondernemingen in zwaar weer. Inmiddels is Harold al weer enige tijd advocaat, maar nu met kennis van het klappen van de zweep aan de kant van de bank.
Op 1 januari 2021 start niet alleen BRON Advocaten, maar op dezelfde datum treedt ook de WHOA in werking. WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhand Akkoord. Wat is dit en wie heeft er wat aan?
Op 1 januari 2021 start niet alleen BRON Advocaten, maar op dezelfde datum treedt ook de WHOA in werking. WHOA staat voor Wet Homologatie Onderhand Akkoord. Wat is dit en wie heeft er wat aan?